ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το ΦΤΜ είναι ένα ιδιαίτερο Μουσείο σύγχρονης τέχνης, αλλά και τεχνολογίας, καθώς για την έκδοση των γραμματοσήμων έχουν εργαστεί διαχρονικά οι σπουδαιότεροι χαράκτες της Ελλάδος, όπως ο Τάσσος, η Κατράκη και ο Κεφαλληνός, ενώ εκτίθενται παλαιά μηχανήματα και συσκευές των ταχυδρομείων.
Έργο του Μουσείου είναι η διαφύλαξη και η έκθεση της ταχυδρομικής ιστορίας της χώρας μας με ιδιαίτερη έμφαση στον φιλοτελισμό, δηλ. την ιστορία των ελληνικών γραμματοσήμων και η πρόσβαση σε αυτό όχι μόνο των ερευνητών και των φιλοτελιστών, αλλά του ευρύτερου κοινού.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Εκτός από τα ίδια τα γραμματόσημα ως τελικό προϊόν της καλλιτεχνικής εργασίας, φυλάσσονται και εκτίθενται τα πρωτότυπα σχέδια, συχνά ακουαρέλλες, χαρακτικά, σχέδια κλπ. των καλλιτεχνών, πάνω στα οποία βασίστηκε η τελική εικονογράφηση του γραμματοσήμου καθώς και ταχυδρομικά αντικείμενα, όπως σφραγίδες, ταχυδρομικά κουτιά κλπ.