ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Πολλοί και σημαντικοί καλλιτέχνες εργάστηκαν για την σχεδίαση και την προσαρμογή της εικονογράφησης των ελληνικών γραμματοσήμων διαχρονικά.

Εδώ γίνεται μία σύντομη και ενδεικτική παρουσίαση των παλαιοτέρων μαζί με χαρακτηριστικές δημιουργίες τους.