ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο, ιδρύθηκε το 1978 από τις δωρεές και τον ζήλο πολλών επωνύμων και ανωνύμων φιλοτελιστών.

Έργο του ΦΤΜ είναι η συγκέντρωση, διατήρηση, συντήρηση, έκθεση και προβολή των φιλοτελικών θησαυρών και Ταχυδρομικών αντικειμένων της χώρας.

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου ανάγονται σε θέματα σχετικά με την καταγραφή, μελέτη, έρευνα, τεκμηρίωση, συντήρηση, απόκτηση, μελέτη, δημοσίευση, προβολή, ανάδειξη και φύλαξη των εκθεμάτων, του αρχειακού υλικού και των αντικειμένων (συλλογές, γραμματόσημα, βιβλία) του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου.