Σας ενημερώνουμε ότι το  Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο θα παραμείνει κλειστό από 9 Μαρτίου 2023 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω υλοποίησης του έργου: «Ψηφιακή Διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του Δημοσίου Τομέα, ΕΣΠΑ 2014-2020.