ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Το Μουσείο διαθέτει μία σχετικά μικρή αλλά ενδιαφέρουσα συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων, δηλ. δερμάτινες ταχυδρομικές τσάντες διανομέων, ποδήλατα και μοτοσυκλέτες, σάλπιγγες, ταχυδρομικά κουτιά, πλήθος ταχυδρομικών σφραγίδων (σήμαντρα) κλπ.

Με δεδομένο ότι τα Ταχυδρομεία στην Ελλάδα συμπεριέλαβαν σταδιακά την παροχή τόσο της τηλεγραφικής όσο και της τηλεφωνικής υπηρεσίας, μπορεί κανείς να δει τηλεφωνικές και ταχυδρομικές συσκευές αλλά και πιο καθημερινές (π.χ. ρολόγια) με το τότε σήμα των τριών ταυ (ΤΤΤ).

ΣΥΛΛΟΓΗ 1

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ΣΥΛΛΟΓΗ 2

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress